Słowniczek / Glosariusz

non-randomized study (non-experimental study, observational study) – badanie nierandomizowane (badanie nieeksperymentalne, badanie obserwacyjne)

Kategoria badań, które nie wykorzystują alokacji losowej do przydzielania uczestników do grup porównawczych leczenia.

Synonimy:

badanie nieeksperymentalne, badanie obserwacyjne

Pełne objaśnienie:

Badanie nierandomizowane, określane również mianem badania obserwacyjnego lub nieeksperymentalnego, nie wykorzystuje alokacji losowej do przydzielania uczestników do grup porównawczych leczenia.

Trudno jest zagwarantować sytuację, w której grupy porównawcze leczenia w badaniach nierandomizowanych są wystarczająco podobne pod względem zmiennych prognostycznych, szczególnie zmiennych prognostycznych, które pozostają niewykryte.
W badaniach nierandomizowanych istnieje więc większe ryzyko błędu alokacji niż w badaniach randomizowanych.

Zobacz również:

badanie kliniczno-kontrolne, badanie kohortowe, badanie przekrojowe, opis przypadku, seria przypadków, badanie randomizowane, projekt badania

Udostępnij:
social social