Słowniczek / Glosariusz

case report (case study) – opis przypadku (studium przypadku)

Badanie opisujące pojedynczą osobę z konkretnym schorzeniem, często obejmujące przebieg problemu przed i po kuracji.

Synonimy:

studium przypadku

Pełne objaśnienie:

Opisy przypadków rzadko dostarczają wiarygodnych dowodów na efekty leczenia. Jednakże opisy pojedynczych pacjentów z danym schorzeniem czasami ujawniają dramatyczne efekty leczenia, na przykład wpływ insuliny na cukrzycę.

Zobacz również:

badanie nierandomizowane

 

Udostępnij:
social social