Słowniczek / Glosariusz

case series – seria przypadków

Badanie opisujące kilka osób z konkretnym schorzeniem, często obejmujące przebieg problemu przed i po kuracji.  

Pełne objaśnienie:

Seria przypadków rzadko dostarcza wiarygodnych dowodów na efekty leczenia.

Jednakże opisy kilku pacjentów z danym schorzeniem czasami ujawniają dramatyczne efekty leczenia.

Przykład:

Na przykład ludzie prawie nigdy nie doznają samorzutnego przebicia okrężnicy (dolnego odcinka jelit), więc seria przypadków, która dokumentuje liczbę osób, które doświadczyły przebicia okrężnicy po przebyciu kolonoskopii (badania diagnostycznego wymagającego wsunięcia do okrężnicy rurki) może dostarczyć wiarygodnej oceny wpływu kolonoskopii na to zdarzenie.

Zobacz również:

badanie nierandomizowane

Udostępnij:
social social