Słowniczek / Glosariusz

cross-sectional study (disease frequency survey, prevalence study) – badanie przekrojowe (badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby)

Badanie mierzące występowanie schorzenia lub inne cechy w populacji w konkretnym punkcie w czasie.

Synonimy:

badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby

Pełne objaśnienie:

Badania przekrojowe mogą być wykorzystywane do zbadania związku pomiędzy schorzeniami, a innymi interesującymi nas zmiennymi, w tym ekspozycją na leczenie lub innymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zdrowie.

Jednak trudno jest zagwarantować sytuację, w której w badaniach przekrojowych porównywane są podobne elementy. Ponadto wystąpić mogą niezmierzone lub nieznane czynniki zakłócające.

W dodatku, może nie być możliwości ustalenia, czy ekspozycja na leczenie wystąpiła przed pojawieniem się rezultatów, więc związek pomiędzy ekspozycją, a rezultatami niekoniecznie musi oznaczać, że dana ekspozycja spowodowała dany rezultat.

W badaniach przekrojowych nad dokładnością testów diagnostycznych uczestnicy są poddawani zarówno testowi indeksowemu jak i referencyjnemu testowi standardowemu w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu (np. w ciągu tego samego dnia).

Zobacz również:

badanie nierandomizowane

Udostępnij:
social social