Słowniczek / Glosariusz

cohort study – badanie kohortowe

Rodzaj badania nierandomizowanego, w którym określone grupy osób (kohorty) są obserwowane na przestrzeni czasu, aby zbadać efekty kuracji lub inne czynniki, które mogą mieć wpływ na skutki zdrowotne.

Synonimy:

badanie podłużne, badanie prospektywne, badanie retrospektywne

(longitudinal study, prospective study, retrospective study)

Pełne objaśnienie:

W badaniach kohortowych jednostki, które posiadają pewne takie same cechy (na przykład diagnozę) lub podzbiory tych jednostek są obserwowane, aby zarejestrować ich doświadczenia, w tym fakt czy wykazują interesujące badaczy rezultaty.

Na przykład mogą być porównywane osoby, które otrzymały lub nie otrzymały (lub też otrzymały różne poziomy) konkretnej kuracji lub innego interesującego nas czynnika.

Prospektywne badanie kontrolne (kohortowe) gromadzi uczestników i obserwuje ich przez pewien okres czasu. Retrospektywne (lub archiwalne) badanie kontrolne (kohortowe) identyfikuje osoby z archiwalnych danych i obserwuje je od czasów tych zapisów do czasów obecnych.

Zobacz również:

badanie nierandomizowane

Udostępnij:
social social