Słowniczek / Glosariusz

case-control study (matched pair study) – badanie kliniczno-kontrolne (badanie z dopasowanymi parami)

Rodzaj badania nierandomizowanego, które porównuje cechy osób z konkretnym schorzeniem (przypadki) z cechami osób nie cierpiących na to schorzenie (grupy kontrolne), aby dowiedzieć się, co mogło spowodować dany problem.

Synonimy:

badanie z dopasowanymi parami

Pełne objaśnienie:

Badania kliniczno-kontrolne są często stosowane, aby zbadać przyczyny poważnych i rzadkich schorzeń. Postępuje się tak dlatego, że inne modele badań, na przykład badania randomizowane, musiałyby być bardzo obszerne, aby mieć wystarczającą moc statystyczną do wykrycia danego efektu.
Badania kliniczno-kontrolne podejmuje się również czasami, aby ocenić efekty, które są następnie potwierdzane przez inne badania.

Przykład:

Na przykład porównanie osób przyjętych do szpitala z zawałami serca (przypadki) z innymi osobami przyjętymi z inną diagnozą pokazało, że osoby z zawałami serca wykazywały mniejsze prawdopodobieństwo zażywania aspiryny. Rzekome ochronne, przeciwzawałowe działanie aspiryny zostało następnie potwierdzone w badaniach randomizowanych.

Zobacz również:

badanie nierandomizowane

Udostępnij:
social social