O projekcie

PRO EPB

O nas

PRO–EBP jest inicjatywą skierowaną do polskich fizjoterapeutów i innych przedstawicieli tego środowiska. Jeśli jesteś terapeutą zainteresowanym zwiększeniem efektywności świadczonych przez siebie usług, PRO-EBP dostarczy ci narzędzi do zwiększania swojej wiedzy o opiece zdrowotnej, ułatwi wybór najlepszej terapii dostosowanej do konkretnego przypadku i pomoże wprowadzić procedury oparte na sprawdzonych dowodach naukowych do codziennej praktyki zawodowej. Nasz zespół zrzesza osoby pełne pasji, pragnące upowszechniać wśród polskich fizjoterapeutów najnowsze i najlepiej sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w innych krajach. Nasz zespół tworzą praktycy, pracownicy naukowi, przedstawiciele samorządu zawodowego, a także studenci i doktoranci.

PRO-EBP realizujemy jako projekt w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Społeczna Odpowiedzialność Nauki, umowa nr SONP/SP/461408/2020. Okres realizacji projektu to kwiecień 2020 r. – marzec 2022 r. Harmonogram projektu znajduje się tutaj, a więcej szczegółów dotyczących założeń, celów i zadań w projekcie tutaj.

Projekt jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie. Instytucją realizującą projekt jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a sam projekt jest realizowany w Katedrze Rehabilitacji w Filii AWF w Białej Podlaskiej. Więcej o naszym zespole dowiesz się tutaj. Zapraszamy także do kontaktu.

Instytucjami partnerskimi są Krajowa Izba Fizjoterapeutów i PEDro Partnership – inicjatywuy prowadzonej przez Institute for Musculoskeletal Health, University of Sydney i Sydney Local Health District.

Dzięki współpracy projekt może być realizowany dla całego środowiska polskich fizjoterapeutów – obecnie to ponad 67 000 osób – i zgodnie z najwyższymi światowymi standardami praktyki fizjoterapeutycznej opartej na wiedzy (evidence-based practice).

PRO EPB

Nasza wizja

Naszym celem jest realizacja społecznej odpowiedzialności nauki poprzez upowszechnianie rozumienia i stosowania praktyki opartej na wiedzy naukowej (EBP) wśród fizjoterapeutów w Polsce i wśród reprezentantów tego środowiska. Pragniemy dostarczyć narzędzi umożliwiających wprowadzanie najlepszych procedur do codziennej praktyki w jak najprostszy sposób. Chcemy, aby wprowadzanie zasad EBP było intuicyjne i naturalne, co pozwoli skupić się fizjoterapeutom na opiece nad pacjentem i tym samym przynosiło szybkie i wymierne efekty.

Co robimy?

W celu realizacji naszej misji podejmujemy szereg aktywności obejmujących:
PRO EPB

Dostarczanie szeregu autorskich
publikacji w języku polskim

PRO EPB

Tworzenie tłumaczeń
zagranicznych publikacji

PRO EPB

Rozwijanie współpracy
międzynarodowej

PRO EPB

Tworzenie strony internetowej zawierającej
narzędzia umożliwiające łatwe i szybkie
wprowadzanie zasad EBP do codziennej
praktyki zawodowej

PRO EPB

Szkolenie przyszłych ekspertów
w dziedzinie EBP

PRO EPB

Opracowanie podręcznika EBP
odpowiadającego potrzebom
polskiego środowiska fizjoterapeutów

Dlaczego to robimy?

Żywimy przekonanie, że prowadzenie praktyki w oparciu o najnowsze i poparte najlepszymi dowodami standardy jest koniecznością i najlepszym wyborem, jaki może podjąć terapeuta. Internet umożliwił lepszy niż kiedykolwiek dostęp do informacji na temat opieki zdrowotnej. Czynnikiem ograniczającym pozostaje jednak w dalszym ciągu wiedza na temat sposobów korzystania z tych źródeł i implementacji zdobytych informacji. Chcielibyśmy, aby podjęte przez nas działania pomogły dokonać zmiany w tym zakresie i przyczyniły się do polepszenia opieki zdrowotnej w Polsce, do rozwoju znaczenia i prestiżu zawodu fizjoterapeuty i fizjoterapeutów, a wreszcie po to, aby udostępniać i upowszechniać
międzynarodowe standardy i wytyczne praktyki.