Słowniczek / Glosariusz

study (evaluation, test, test of treatments, treatment comparison, treatment test, trial) – badanie (diagnostyka, test, test kuracji, porównanie kuracji, badanie kliniczne)

Dociekanie z wykorzystaniem określonych metod w celu odpowiedzi na pytanie badawcze; np. dotyczące efektów leczenia.

Synonimy:

diagnostyka, test, test kuracji, porównanie kuracji, badanie kliniczne

Pełne objaśnienie:

Badania naukowe wymagają, aby testy zajmowały się pytaniami, na które nie znamy odpowiedzi. W zależności od charakteru pytań badawczych, właściwe będą różne projekty badań.

W celu oceny efektów leczenia stosowane mogą być różne rodzaje badań, w tym badania randomizowane i nierandomizowane.

Zobacz również:

badanie eksperymentalne, obiektywne testy kuracji, badanie nierandomizowane, metody badawcze

Udostępnij:
social social