Słowniczek / Glosariusz

fair comparisons of treatments – obiektywne porównania kuracji

Badania projektowane, przeprowadzane, raportowane oraz interpretowane tak, aby zminimalizować zafałszowanie oraz przypadek w pomiarach efektów leczenia.

Pełne objaśnienie:

Obiektywne testy kuracji są ocenami zaprojektowanymi w sposób mający minimalizować ryzyko bycia wprowadzonym w błąd poprzez zafałszowania (błędy systematyczne) lub przypadek. Nazywamy je obiektywnymi porównaniami, aby uniknąć pomylenia z testami diagnostycznymi oraz, aby podkreślić, że obiektywne testy kuracji zawsze wiążą się z porównaniem z jakąś inną kuracją (lub wstrzymaniem leczenia).

Zobacz również:

zafałszowanie, przypadek, badanie, porównanie kuracji

Udostępnij:
social social