Słowniczek / Glosariusz

randomized study (randomized control trial, RCT, randomized trial, randomized controlled trial) – badanie randomizowane (randomizowane badanie kontrolowane, RCT, randomizowane badanie kliniczne, randomizowane badanie kontrolowane)

Kategoria badań porównująca dwie lub więcej kuracji, w której do przydzielenia uczestników do grup porównawczych leczenia wykorzystywana jest alokacja losowa.

Synonimy:

randomizowane badanie kontrolowane, RCT, randomizowane badanie kliniczne, randomizowane badanie kontrolowane (nie powinno być używane)

Pełne objaśnienie:

Badania randomizowane, popularnie nazywane randomizowanymi badaniami klinicznymi, są porównaniami kuracji, w których dwie lub więcej kuracji, w tym ewentualnie placebo lub wstrzymanie leczenia, są porównywane po losowej alokacji uczestników do grup porównawczych leczenia.

Alokacja losowa gwarantuje, że każdy uczestnik posiada znaną (zazwyczaj równą) szansę bycia przydzielonym do którejkolwiek z grup. To powoduje, ze grupy porównawcze leczenia są podobne pod względem zmiennych prognostycznych, niezależnie od tego czy zostały one rozpoznane, czy nie.

Stąd w badaniach randomizowanych występuje mniejsze ryzyko błędu alokacji niż w badaniach nierandomizowanych.

Zalecamy niestosowanie terminu “randomizowane badanie kontrolowane” z powodu niejasności co do tego, co wnosi przymiotnik “kontrolowane”.

Zobacz również:

badanie nierandomizowane, alokacja losowa

Udostępnij:
social social