Słowniczek / Glosariusz

indirectness – niejednoznaczność

Zakres, w jakim badania porównują niebezpośrednio interesujące nas kuracje w interesujących nas populacjach oraz mierzą interesujące nas rezultaty.

Pełne objaśnienie:

Istnieją trzy rodzaje niejednoznaczności.

Pierwszym jest niepewność co do stosowalności z powodu różnic pomiędzy uczestnikami i kuracjami z badań, a tymi, które nas interesują.

Drugim rodzajem jest niepewność co do zakresu, w jakim oszacowanie efektu rezultatu zastępczego odzwierciedla efekt rezultatu ważnego, za który uważa się ten substytut.

Trzecim rodzajem niejednoznaczności jest niepewność spowodowana porównaniem pośrednim pomiędzy różnymi badaniami.

Niejednoznaczność jest powodem występowania mniejszej pewności dowodów co do oszacowania efektu.

Zobacz również:

pewność dowodów, stosowalność, ekstrapolacja: rezultat zastępczy, porównanie pośrednie

Udostępnij:
social social