Słowniczek / Glosariusz

indirect comparison – porównanie pośrednie

Porównanie dokonywane pomiędzy różnymi badaniami, w przeciwieństwie do porównania bezpośredniego dokonywanego w obrębie jednego badania.

Pełne objaśnienie:

Porównanie bezpośrednie to porównanie danych kuracji w obrębie jednego badania. Jeśli nie istnieją bezpośrednie porównania interesujących nas kuracji, możliwe są porównania pośrednie. Pewność dowodów w przypadku porównań pośrednich jest niższa niż w przypadku porównań bezpośrednich.

Przykład:

Na przykład weźmy pod uwagę porównanie dwóch leków – A i B. Chociaż badania porównujące A do B mogą być niedostępne, w pewnych badania mogły być porównywane  lek A z placebo oraz lek B z placebo. To umożliwia pośrednie porównanie efektów leków A i B.

Zobacz również:

niejednoznaczność

Udostępnij:
social social