Słowniczek / Glosariusz

certainty of the evidence – pewność dowodów

Ocena tego jak dobre wskazanie zapewniają dowody efektu badań co do prawdopodobnego efektu leczenia; tj. prawdopodobieństwo tego, że rzeczywisty rezultat nie będzie się znacząco różnił od wyników badania 

Synonimy:

pewność co do szacowanego rezultatu, jakość dowodów, siła dowodów

Pełne objaśnienie:

Pewność dowodów jest również określana jako jakość dowodów, pewność co do szacowanego rezultatu oraz siła dowodów. Jest ona oceną prawdopodobieństwa tego, że rezultat nie będzie znacząco inny od tego, czego dowiedziano się z badania; tj. na tyle inny, aby mógł wpłynąć na decyzję.

Oceny pewności dowodów są oparte na czynnikach, które ją obniżają (ryzyko błędu systematycznego, niekonsekwencja, niejednoznaczność, nieprecyzyjność oraz błąd wybiórczego raportowania) oraz czynnikach, które ją zwiększają takich jak dramatyczne efekty leczenia.

Zobacz również:

GRADE, wysoka pewność dowodów, niska pewność dowodów, umiarkowana pewność dowodów, bardzo niska pewność dowodów

Udostępnij:
social social