Słowniczek / Glosariusz

treatment effect (clinical impact, estimate of effect, impact) – efekt leczenia (wpływ kliniczny, efekt szacunkowy, wpływ)

Zmiany (wzrosty lub spadki) lub różnice w skutkach zdrowotnych w efekcie zastosowanej interwencji.

Synonimy:

wpływ kliniczny, efekt szacunkowy, wpływ

Pełne objaśnienie:

Efekty leczenia są zmianami w punktach końcowych, które są związane z dana interwencją. Efekty mogą być korzystne (efekty korzystne) lub niekorzystne (efekty niekorzystne).

Zobacz również:

efekt korzystny, oszacowanie efektu, efekt, efekt niekorzystny

Udostępnij:
social social