Słowniczek / Glosariusz

effect estimate (effect size, estimate of effect, point estimate) – oszacowanie efektu (wielkość efektu, efekt szacunkowy, estymacja punktowa)

Miara statystyczna wskazująca najbardziej prawdopodobną wielkość efektu leczenia.

Synonimy:

wielkość efektu, efekt szacunkowy, estymacja punktowa

Pełne objaśnienie:

W badaniach nad efektami leczenia oszacowania efektu są obliczane, aby wskazać najbardziej prawdopodobną wielkość efektów leczenia.

Zobacz również:

oszacowanie, efekt leczenia

Udostępnij:
social social