Słowniczek / Glosariusz

statistically significant – istotny statystycznie

Wynik, którego uzyskanie przez przypadek jest nieprawdopodobne. Zwykle progiem do takiej oceny jest prawdopodobieństwo na poziomie mniejszym niż 5%.

Pełne objaśnienie:

Zazwyczaj wartości p mniejsze niż 0.05 są uważane za istotne statystycznie.

W przypadku oszacowań efektów leczenia oznacza to, że prawdopodobieństwo tego, że oszacowanie efektu o wielkości takiej jak wyniki badania lub większe wystąpiłoby przez przypadek jest mniejsze niż 5%, nawet jeśli kuracja, do której przydzielono uczestników nie miała rzeczywistego wpływu na punkt końcowy.

Z kilku powodów zalecamy niestosowanie terminu “istotny statystycznie” w odniesieniu do oszacowań efektu.

Po pierwsze, istotność statystyczna jest często mylona z “istotnością kliniczną” (ważnością), szczególnie wtedy, kiedy zamiast “istotny statystycznie” używane jest słowo “istotny”.

Po drugie, granica 0.05 dla istotności statystycznej jest umowna. Informacja o tym, że wyniki nie są “istotne statystycznie” nie mówi nam czy były one bogate czy ubogie w informacje (nierozstrzygające).

Zobacz również:

istotny klinicznie, przedział ufności

Udostępnij:
social social