Słowniczek / Glosariusz

important (clinically important, clinically significant) – ważny (ważny klinicznie, istotny klinicznie)

Ocena stwierdzająca, że efekt leczenia jest znaczący lub ważny dla osób, których dotyczy.

Synonimy:

ważny klinicznie, istotny klinicznie

Pełne objaśnienie:

Ważność efektu leczenia jest czasami określana jako istotność kliniczna lub ważność kliniczna. Jest to ocena tego, jak ważny jest efekt dla pacjentów lub innych osób, których dotyczyło leczenie. Wniosek stwierdzający, że efekt jest “istotny klinicznie” lub “ważny klinicznie” jest oceną określającą, że efekt jest znaczący.

Ponieważ istotność kliniczna jest często mylona z istotnością statystyczną zalecamy, aby nie stosować terminu „istotny” do opisywania efektów leczenia, szczególnie bez sprecyzowania, co mamy na myśli. Kiedy w pracach naukowych rezultaty są nazywane istotnymi, oznacza to zazwyczaj, że są one istotne statystycznie. Stosowanie słowa “ważny” w odniesieniu do takich efektów eliminuje tę dwuznaczność, ponieważ skłania do zastanowienia się dla kogo jest ważny dany efekt leczenia.

Zobacz również:

statystycznie, istotny

Udostępnij:
social social