Słowniczek / Glosariusz

precision – dokładność

Zakres, w którym wystąpiło prawdopodobieństwo pojawienia się błędów będących dziełem przypadku dotyczącego wyników badania.  

Pełne objaśnienie:

Dokładność oszacowania efektu jest ilościowym określeniem niepewności spowodowanej dziełem przypadku dotyczącego oszacowania efektu.

Zazwyczaj jest ona wyrażana jako 95-procentowy przedział ufności. Oszacowanie efektu może być dokładne (tj. mieć wąski przedział ufności), ale zafałszowane (tj. zniekształcone w stosunku do efektu rzeczywistego z powodu błędów systematycznych).

I na odwrót, oszacowanie efektu może być niezafałszowane, ale niedokładne.

Zobacz również:

niedokładność, zafałszowanie

Udostępnij:
social social