Słowniczek / Glosariusz

bias (systematic error) – zafałszowanie (błąd systematyczny)

Rodzaj błędu, który może wpłynąć na wyniki badania z powodu niedoskonałości w jego projekcie, analizie lub raportowaniu.

Synonimy:

błąd systematyczny

Pełne objaśnienie:

Zafałszowania (błędy systematyczne) sprawiają, że szacunki rezultatu są wypaczone w porównaniu z rzeczywistym wynikiem. Zafałszowania są powodowane przez niedoskonałości w projekcie, realizacji, analizie, raportowaniu lub interpretacji porównań kuracji.

Ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, nie jest możliwe poznanie stopnia w jakim dany rezultat szacunkowy jest zafałszowany, należy przeprowadzać oceny ryzyka zafałszowania stosując kryteria, które oceniają czynniki znane lub uważane za związane z zafałszowaniami takie jak nieutajniony przydział uczestników do kuracji (zobacz: utajnienie harmonogramu alokacji).

Zobacz również:

błąd alokacji, efekt potwierdzenia, błąd progresji choroby, błąd wykluczenia, błąd z tytułu czasu wykrycia, błąd pomiaru, błąd odmiennego traktowania pacjentów, przypadek, błąd wybiórczego raportowania, ryzyko błędu systematycznego

Udostępnij:
social social