Słowniczek / Glosariusz

imprecision – niedokładność

Zakres prawdopodobnego wpływu przypadku na wyniki badania, metaanalizy lub pomiaru.

Pełne objaśnienie:

Czym większa niedokładność, tym większe prawdopodobieństwo bycia wprowadzonym w błąd na skutek przypadku. Przedział ufności dla oszacowania efektu jest jednym ze sposobów wyrażania niedokładności, przy czym, szerszy przedział ufności oznacza większą niedokładność. I na odwrót, węższy przedział ufności oznacza większą precyzję i mniejsze prawdopodobieństwo bycia wprowadzonym w błąd na skutek przypadku. Niedokładność jest powodem występowania mniejszej pewności dowodów dla oszacowania efektu.

Zobacz również:

przedział ufności, pewność dowodów

Udostępnij:
social social