Słowniczek / Glosariusz

odds – szanse

W porównaniach kuracji statystyczna miara liczby osób w grupie porównawczej leczenia doświadczających danego punktu końcowego podzielonej przez liczbę osób niedoświadczających go.

Pełne objaśnienie:

W badaniu nad efektami leczenia szanse punktu końcowego w grupie porównawczej leczenia są miarą tego, jak prawdopodobne było to, że osoby w danej grupie doświadczą tego punktu końcowego.

Szanse są liczbą osób w danej grupie, które doświadczyły konkretnego punktu końcowego podzieloną przez liczbę osób, które go nie doświadczyły.

Przykład:

Na przykład, jeśli 50 osób zmarło i 50 osób nie zmarło, to szanse zgonu w tej grupie wynosiły 50/50 = 1. Jest to co innego niż prawdopodobieństwo zgonu, które jest liczbą osób doświadczających punktu końcowego podzieloną przez całkowitą liczbę osób w tej grupie. W tym przykładzie prawdopodobieństwo wynosiłoby 50/100 = 0.50 lub 50%.

Zobacz również:

prawdopodobieństwo, iloraz szans

 

Udostępnij:
social social