Słowniczek / Glosariusz

number needed to harm (NNH, NNTH) – wskaźnik “number needed to harm”, liczba potrzebna do zaszkodzenia (wskaźnik NNH, NNTH)

Liczba osób, które muszą być leczone przez konkretny okres czasu, zanim pojawi się jeden niekorzystny punkt końcowy kuracji.

Synonimy:

wskaźnik NNH, NNTH

Pełne objaśnienie:

Liczba potrzebna do zaszkodzenia jest oszacowaniem tego, ile osób musi otrzymać leczenie, zanim jedna osoba doświadczy niekorzystnego punktu końcowego.

Przykład:

Na przykład, gdyby w badaniu ustalono, że na każde 100 osób przydzielone do danego leku wystąpił jeden dodatkowy zgon w trakcie okresu jednego roku, w porównaniu do każdych 100 osób przydzielonych do placebo, to liczba potrzebna do zaszkodzenia wynosiłaby 100 na rok.

Zobacz również:

działania uboczne, liczba potrzebna do leczenia

 

Udostępnij:
social social