Słowniczek / Glosariusz

number needed to treat (NNT, NNTT) – parameter „number needed to treat”, liczba potrzebna do leczenia (wskaźnik NNT, NNTT)

Liczba osób, które muszą przechodzić leczenie przez konkretny okres czasu, zanim pojawi się jeden korzystny punkt końcowy tej kuracji.

Synonimy:

wskaźnik NNT, NNTT

Pełne objaśnienie:

Liczba potrzebna do leczenia jest oszacowaniem tego, ile osób musi otrzymać leczenie, zanim jedna osoba doświadczy korzystnego punktu końcowego. Jest ona wykorzystywana jako miara bezwzględnej skuteczności leczenia.

Przykład:

Na przykład, gdyby w badaniu ustalono, że na każde 100 uczestników przydzielonych do danego leku wystąpił jeden zgon mniej przez okres jednego roku, w porównaniu do każdych 100 osób przydzielonych do placebo, to liczba potrzebna do leczenia wynosiłaby 100 na rok.

Zobacz również:

liczba potrzebna do zaszkodzenia

Udostępnij:
social social