Słowniczek / Glosariusz

adverse (drug) effect – działanie uboczne (leku, szkoda)

Potencjalnie szkodliwe działanie wynikające z interwencji związanej z zastosowaniem produktu leczniczego, które stanowi niebezpieczeństwo niepożądanego działania leku i jest zazwyczaj powiązane z nieprawidłowym badaniem laboratoryjnym lub badaniem klinicznym.

Synonimy:

szkoda

Pełne objaśnienie:

Działania niepożądane są wzrostem niepożądanych rezultatów (np. zwiększonego bólu lub większej ilości udarów) lub zmniejszeniem rezultatów pożądanych (np. gorszy wzrok, mniejsza liczba zdrowych niemowląt), które są przypisywane kuracji w badaniach nad efektami leczenia.

Zobacz również:

zdarzenie niepożądane, niekorzystny efekt

Udostępnij:
social social