Słowniczek / Glosariusz

level of evidence (hierarchy of evidence) – poziom dowodu naukowego (hierarchia dowodów naukowych)

Wskazanie, w oparciu o ryzyko błędu systematycznego, w którym miejscu hierarchii dowodów naukowych znajduje się dany rodzaj badania.

Synonimy:

hierarchia dowodów naukowych

Pełne objaśnienie:

“Poziom dowodu naukowego” to termin niejednoznaczny, który czasami odnosi się do tego, gdzie znajduje się dany rodzaj badania (projekt badania) w hierarchii dowodów naukowych.  Niektóre projekty badań wykazują mniejsze ryzyko błędu systematycznego w przypadku konkretnego rodzaju zapytania. Na przykład badania randomizowane wykazują mniejsze ryzyko błędu systematycznego niż badania nierandomizowane w przypadku zapytań na temat efektów leczenia. Jednak istnieją też inne czynniki, które mogą zwiększyć lub obniżyć ryzyko błędu systematycznego zarówno w badaniach randomizowanych, jak i nierandomizowanych. Hierarchie dowodów naukowych (oparte o projekt badań) mogą być przydatne, na przykład przy decydowaniu, które projekty badań włączyć do przeglądu systematycznego. Jednakże nie powinny one być mylone z ocenami ryzyka błędu systematycznego lub pewności dowodów, które powinny być oceniane przy użyciu jasno sprecyzowanych kryteriów. Ponieważ termin “poziom dowodu naukowego” może się również odnosić do (lub być mylony z) ryzykiem błędu systematycznego lub pewnością dowodów, nie zalecamy stosowania go.

Zobacz również:

pewność dowodów, ryzyko błędu systematycznego

Udostępnij:
social social