Słowniczek / Glosariusz

risk of bias – ryzyko błędu systematycznego

Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu systematycznego (zafałszowania), który zniekształca szacowany rezultat w porównaniach kuracji.

Pełne objaśnienie:

Zafałszowania są powodowane przez niedoskonałości w projekcie, realizacji, analizie, raportowaniu lub interpretacji porównań kuracji.

Ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, nie jest możliwe poznanie stopnia, w jakim dany rezultat szacunkowy jest zafałszowany, należy przeprowadzać oceny ryzyka zafałszowania stosując kryteria, które oceniają czynniki znane lub uważane za związane z zafałszowaniami, takie jak nieutajniony przydział uczestników do kuracji (zobacz: utajnienie harmonogramu alokacji).

Wysokie ryzyko zafałszowania jest jednym z powodów, dla którego istnieje mniejsza pewność co do dowodów na szacowany rezultat.

Zobacz również:

zafałszowanie

Udostępnij:
social social