Słowniczek / Glosariusz

incremental cost-effectiveness ratio (ICER) – inkrementalny współczynnik efektywności kosztów

Różnica w kosztach dwóch kuracji porównywanych w badaniu w stosunku do różnicy w ich efektach.

Synonimy:

ICER

Pełne objaśnienie:

Inkrementalny współczynnik efektywności kosztów (ICER) jest miarą efektywności leczenia lub “stosunkiem jakości do ceny”. Jest różnicą w kosztach pomiędzy kuracją, a porównaniem podzieloną przez różnicę w efektach; na przykład koszt zapobieżenia jednemu udarowi lub uratowania jednego życia. Często jest wyrażany jako koszt uzyskanej długości życia skorygowanej o jego jakość (QALY).

Zobacz również:

koszt, efektywność kosztów , wydajność, wykorzystanie zasobów

Udostępnij:
social social