Słowniczek / Glosariusz

cost (opportunity cost) – koszt (koszt alternatywny)

Wartość zasobów, które są konsumowane (np. czas pracy personelu, leki, wykorzystanie sprzętu) jako konsekwencje danego działania takiego jak wybór terapii.

Synonimy:

koszt alternatywny

Pełne objaśnienie:

Koszt zawiera dwa składniki: zużywane zasoby oraz koszt jednostkowy tych zasobów. Koszt jednostkowy jest wartością jednostki wykorzystania zasobu; na przykład dzień pracy w szpitalu lub wizyta ambulatoryjna.

Jeśli zasoby są kupowane i sprzedawane, cena każdej jednostki zasobu (np. leków, płac personelu, czynszu za budynki) jest wskaźnikiem wartości tych zasobów.

Jednakże ceny zmieniają się pomiędzy krajami oraz wewnątrz krajów, a także z upływem czasu, z powodu czynników takich jak ceny rynkowe czy inflacja. Ponadto, ponieważ rynki nie są idealne, cena jednostki wykorzystania zasobu nie zawsze stanowi dobre wskazanie jego wartości.

W porównaniach kuracji koszt leczenia jest kosztem przyrostowym; tj. różnicą w kosztach zasobów wykorzystanych w jednej grupie porównawczej badania oraz koszcie zasobów wykorzystanych w drugiej grupie porównawczej badania.

To, które zasoby są wliczane (np. czy wliczane są wydatki własne pacjentów) zależy od przyjmowanej perspektywy oraz horyzontu czasowego.

Koszt i wykorzystanie zasobów są czasami używane jako synonimy, chociaż w ekonomii pojęcia te mają odmienne znaczenia.

Zobacz również

wykorzystanie zasobów, koszt przyrostowy

Udostępnij:
social social