Słowniczek / Glosariusz

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) – GRADE (Klasyfikacja Ocen Zaleceń, Rozwoju oraz Ewaluacji)

Systematyczne podejście do oceniania i przekazywania pewności dowodów oraz przechodzenia od dowodów do zaleceń lub decyzji.

Synonimy:

Klasyfikacja Ocen Zaleceń, Rozwoju oraz Ewaluacji

Pełne objaśnienie:

Grupa Robocza GRADE powstała w roku 2000 jako nieformalna współpraca osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu niedostatków obecnych systemów klasyfikacji w ochronie zdrowia. Grupa ta opracowała uniwersalne, praktyczne oraz transparentne podejście do klasyfikacji pewności dowodów oraz przechodzenia od dowodów do zaleceń. Wiele organizacji międzynarodowych wniosło wkład w rozwój tego podejścia oraz rozpoczęło korzystanie z niego.

Zobacz również:

pewność dowodów, struktura “od dowodów do decyzji”

Udostępnij:
social social