Słowniczek / Glosariusz

false negative test result (duplicate) – wynik testu fałszywie negatywny (duplikat)

W przypadku testów, wynik fałszywie negatywny ma miejsce, kiedy wynik testu indeksowego jest negatywny, natomiast wynik referencyjnego testu standardowego jest pozytywny.

Pełne objaśnienie:

W badaniu dokładności testu diagnostycznego wynik testu fałszywie negatywny oznacza, że oceniany test (test indeksowy) nieprawidłowo wskazał, iż uczestnik badania nie posiadał choroby docelowej, podczas gdy, na podstawie referencyjnego testu standardowego, osoba ta w rzeczywistości miała tę chorobę.

Zobacz również:

test fałszywie dodatni, test prawdziwie ujemny, test prawdziwe dodatni

Udostępnij:
social social