Wytyczne praktyki

PRO EPB

Omówienia wytycznych praktyki klinicznej

Poniżej przedstawiamy serię omówień wytycznych praktyki publikowanych w ramach projektu PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej PRO-EBP / A platform for the promotion and dissemination of professional practice based on scientific evidence, dofinansowanego z Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki, umowa nr SONP/SP/461408/2020

Prezentujemy omówienia nowoczesnych wytycznych z najlepszych źródeł naukowych opartych na zasadach Evidence-based practice.

Opracowania w wolnym dostępie, opublikowane na

https://pro-ebp.awf-bp.edu.pl/

PRO EPB

ROZDZIAŁ 1. Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży

1. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej akademii fizjoterapii dziecięcej amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci z zaburzeniami koordynacji rozwojowej (DCD)

mgr Wioleta Chwalewska
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Katedra Rehabilitacji

2. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej fizjoterapii dla dzieci z cukrzycą wytyczne brytyjskiego narodowego systemu zdrowia i opieki zdrowotnej, NICE

dr Roksana Malak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

3. Omówienie wytycznych praktyki terapeutycznej dotyczących postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci ze spektrum autyzmu. wytyczne ministerstwa zdrowia i ministerstwa edukacji Nowej Zelandii

dr Roksana Malak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

PRO EPB

4. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej akademii fizjoterapii pediatrycznej przy amerykańskim towarzystwie fizjoterapii dla dzieci z kręczem szyi

dr Roksana Malak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

5. Omówienie wytycznych amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii dotyczących postępowania fizjoterapeutycznego po operacjach kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i z innymi zaburzeniami układu nerwowego

dr Roksana Malak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

PRO EPB

ROZDZIAŁ 2. Zdrowie kobiet

6. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej z zakresu leczenia zachowawczego nietrzymania moczu w przypadku kobiet opracowany przez komitet uroginekologiczny przy kanadyjskim towarzystwie położniczym i ginekologicznym

prof. dr hab. Jakub Taradaj
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej; Uniwersytet Opolski, Collegium Medicum, Instytut Nauk o Zdrowiu; Centrum Medyczne TOMMED w Katowicach, Dział Rehabilitacji

7. Omówienie wytycznych kanadyjskiego towarzystwa fizjoterapii dotyczących aktywności fizycznej kobiet w ciąży

dr Roksana Malak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych

PRO EPB

ROZDZIAŁ 3. Zdrowie osób starszych

8. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej International Conference on Frailty and Sarcopenia Research (ICFSR) dotyczącej identyfikacji i leczenia zespołu słabości u osób starszych

dr n. med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Rehabilitacji, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Laboratorium Gerontoprofilaktyki

9. Omówienie rekomendacji praktyki klinicznej us preventive services task force (uspstf) dotyczących interwencji mających na celu zapobieganie upadkom u osób starszych mieszkających w społeczności

dr n. med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Rehabilitacji, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Laboratorium Gerontoprofilaktyki

PRO EPB

ROZDZIAŁ 4. Problemy neurologiczne

10. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej międzynarodowego towarzystwa rdzenia kręgowego dotyczących ćwiczeń dla osób po urazie rdzenia kręgowego

dr n. o zdr. Marzena Adamczyk
Centrum Rehabilitacji Rehamed-Center w Tajęcinie, RehaKlinika w Rzeszowie

11. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii dotyczących postępowania fizjoterapeutycznego po wstrząśnieniu mózgu / łagodnym urazie mózgu

dr n. o zdr. Marzena Adamczyk
Centrum Rehabilitacji Rehamed-Center w Tajęcinie, RehaKlinika w Rzeszowie

12. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego dotyczącego poprawy funkcji lokomotorycznych w stanie przewlekłym po udarze mózgu, niekompletnym uszkodzeniu rdzenia kręgowego oraz po urazach czaszkowo-mózgowych

mgr Joanna Tokarska
Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Zespół Tematyczny do Spraw Międzynarodowych, praktykująca fizjoterapeutka neurologiczna z ponad 20 letnim doświadczeniem.

13. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej w zakresie leczenia zwężenia kanału kręgowego części lędźwiowej kręgosłupa

dr Adrian Kużdżał
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii

PRO EPB

ROZDZIAŁ 5. Zdrowie sercowo-naczyniowe

14. Omówienie wytycznych American College of Cardiology / American Heart Association dotyczących pierwotnego zapobiegania chorobom układu krążenia (2019)

dr n. med. Daniel Karaszewski
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Kardiochirurgii

15. Omówienie wytycznych amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii (APTA) dotyczących postępowania z osobami z niewydolnością serca

dr n. med. Daniel Karaszewski
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Kardiochirurgii

16. Omówienie wytycznych europejskiego towarzystwa kardiologicznego dotyczących kardiologii sportowej i ćwiczeń fizycznych u pacjentów z chorobami układu krążenia

dr n. med. Daniel Karaszewski
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Kardiochirurgii

17. Omówienie wytycznych komitetu doradczego ds. wytycznych i protokołów (GPAC) Kolumbii Brytyjskiej dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2020)

dr n. med. Daniel Karaszewski
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Kardiochirurgii

PRO EPB

24. Omówienie przeglądu tematycznego dotyczącego postępowania fizjoterapeutycznego w tendinopatii więzadła rzepki (kolano skoczka)

dr Marcin Starzak
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Katedra Sportu Dla Wszystkich

25. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego w całkowitej alloplastyce stawu kolanowego

dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Katedra Rehabilitacji

26. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej amerykańskiego towarzystwa fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego: ból dłoni i deficyty czuciowe w zespole cieśni kanału nadgarstka

dr Zbigniew Wroński
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Medyczny, Zakład Rehabilitacji

27. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej dotyczących postępowania po złamaniu kości udowej

dr Grzegorz Magoń
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii

PRO EPB

ROZDZIAŁ 8. Problemy mięśniowo-szkieletowe całego ciała

28. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej dotyczących najlepszej praktyki postępowania chiropraktycznego u pacjentów z przewlekłym bólem mięśniowo-szkieletowym

mgr Sebastian Sierakowski

29. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej dotyczących postępowania przy fibromialgii

dr n. med. Aleksander Zagórski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Anatomii; Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

30. Omówienie wytycznych praktyki klinicznej dotyczących aktywności fizycznej osób z zapaleniem stawów i chorobą zwyrodnieniową stawów

dr n. med. Aleksander Zagórski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Anatomii; Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia