Wytyczne praktyki

PRO EPB

Omówienia wytycznych praktyki klinicznej

Opracowanie wytycznych w serii opracowań wytycznych praktyki publikowanych w ramach projektu PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej PRO-EBP / A platform for promotion and dissemination of professional practice based on scientific evidence, dofinansowanego z Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki, umowa nr SONP/SP/461408/2020

Opracowanie w wolnym dostępie, opublikowane na

https://pro-ebp.awf-bp.edu.pl/

1. Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii postępowania fizjoterapeutycznego w całkowitej alloplastyce stawu kolanowego

Autor omówienia:

dr hab. prof. nadzw. Maciej Płaszewski
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Katedra Rehabilitacji