Słowniczek / Glosariusz

unit of analysis error – błąd jednostki analizy

Rodzaj błędu wpływającego na wyniki badania, zazwyczaj randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego z zastosowaniem klasteryzacji, kiedy jednostki zastosowane w analizie wyników są inne od jednostek alokacji do grup porównawczych leczenia.

Pełne objaśnienie:

Błąd jednostki analizy pojawia się, kiedy jednostki zastosowane w analizie wyników badania (np. osoby) są inne od jednostek alokacji do grup porównawczych leczenia (np. klastry). Jeśli wyniki randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego z zastosowaniem klasteryzacji zostaną niepoprawnie przeanalizowane, tak jakby jednostką alokacji byli pojedynczy uczestnicy, a nie klastry, może to skutkować przeszacowaniem efektu leczenia. Ten rodzaj błędu może się również pojawić w badaniach, w których uczestnicy są przydzieleni do kuracji, które są następnie stosowane na częściach ich ciał (na przykład na obojgu oczach lub na kilku zębach) lub, jeśli uczestnik jest poddawany wielokrotnym obserwacjom. Jeśli analizowane są pojedyncze jednostki (na przykład każdy ząb lub każda obserwacja) bez wzięcia pod uwagę, że dane są zgrupowane w obrębie uczestników, wtedy pojawić się może błąd jednostki analizy.

Zobacz również:

randomizowane badanie kliniczne z zastosowaniem klasteryzacji

Udostępnij:
social social