Słowniczek / Glosariusz

cluster randomized study – randomizowane badanie z zastosowaniem klasteryzacji

Porównanie kuracji, w którym istniejące uprzednio grupy osób (np. szpitale) są losowo przydzielane do jednej lub większej ilości grup porównawczych leczenia.

Synonimy:

randomizowane badanie kliniczne z zastosowaniem klasteryzacji, randomizowane kontrolowane badanie kliniczne z zastosowaniem klasteryzacji, randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną

Pełne objaśnienie:

W randomizowanych badaniach z zastosowaniem klasteryzacji, powszechnie nazywanych randomizowanymi badaniami klinicznymi z zastosowaniem klasteryzacji, grupy – na przykład placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szkoły oraz jednostki wewnątrz nich –  a nie pojedyncze osoby, są losowo przydzielane do jednej z dwóch lub większej ilości kuracji (np. różne programy edukacji zdrowotnej).

Jednym z powodów takiego postępowania jest chęć uniknięcia nieumyślnego zastosowania kuracji przydzielonej jednej z grup porównawczych leczenia do osób z drugiej grupy porównawczej leczenia (kontaminacja).
Innym powodem jest chęć oceny kuracji zastosowanych u grupy osób, a nie u jednostek. Kiedy alokowane są klastry osób, a nie jednostki, należy zadbać o to, aby uniknąć błędów jednostki analizy.

Zobacz również:

klaster, badanie randomizowane

Udostępnij:
social social