Słowniczek / Glosariusz

undesirable effect – efekt niekorzystny

Różnica w punktach końcowych, która nie faworyzuje danej interwencji w porównaniu interwencji.

Pełne objaśnienie:

Efekty niekorzystne mogą być wzmocnieniem niepożądanego punktu końcowego (np. większy ból lub większa liczba udarów) lub osłabieniem pożądanego punktu końcowego (np. gorszy wzrok lub mniejsza liczba zdrowych niemowląt) w grupie porównawczej leczenia poddawanej interesującej nas interwencji, w porównaniu do innej grupy porównawczej.  Do efektów niekorzystnych można również zaliczyć zwiększenie obciążenia (np. większa liczba wizyt w klinice lub bardziej uciążliwe leczenie).

Zobacz również:

efekt leczenia, efekt korzystny

Udostępnij:
social social