Słowniczek / Glosariusz

under-reporting – niedoraportowanie

Niepowodzenia w publikacji wyników badań, często spowodowane ich naturą, kierunkiem lub brakiem istotności statystycznej.

Pełne objaśnienie:

Niedoraportowanie badań ma miejsce, kiedy natura oraz kierunek wyników badań wpływa na ich rozpowszechnianie. Wyniki badań, które nie są istotne statystycznie (są “negatywne”) są na ogół niedoraportowane.

Natura i kierunek wyników badań może wpływać na to, czy badania są w ogóle zgłaszane, czy też nie, a jeśli tak, to w jakiej formie. Mogą one również wpływać na szybkość z jaką wyniki są zgłaszane, język w jakim są publikowane oraz prawdopodobieństwo tego, czy będą cytowane.

Zobacz również:

błąd wybiórczego raportowania

Udostępnij:
social social