Słowniczek / Glosariusz

reporting bias – błąd wybiórczego raportowania (zafałszowanie publikacyjne)

Błąd wynikający z decyzji badaczy lub innych podmiotów (np. firm farmaceutycznych lub redaktorów naczelnych czasopism) o nieraportowaniu lub niepublikowaniu wyników badania lub też o niedostarczaniu pełnych informacji na temat badania.

Synonimy:

zafałszowanie publikacyjne

Pełne objaśnienie:

Błąd wybiórczego raportowania zniekształca raportowane badania z powodu decyzji o niedostarczaniu pełnych informacji.

Zafałszowanie publikacyjne odnosi się czasami konkretnie do niepublikowania badania, natomiast błąd wybiórczego raportowania odnosi się czasami konkretnie do niedostarczania pełnych informacji takich jak część rezultatów, które były mierzone w badaniu.

Czynnikiem, który okazywał się być konsekwentnie powiązany z błędem wybiórczego raportowania jest wynik “negatywny” (wynik, który nie jest „istotny statystycznie”). W konsekwencji, błąd wybiórczego raportowania zazwyczaj skutkuje przeszacowaniem efektów leczenia.

Wysokie ryzyko błędu wybiórczego raportowania jest jednym z powodów, dla którego istnieje mniejsza pewność co do dowodów na szacowany rezultat.

Zobacz również:

zafałszowanie

Udostępnij:
social social