Słowniczek / Glosariusz

subgroup – podgrupa

Podgrupa uczestników badania lub populacji, która współdzieli jedną lub więcej określonych cech; np. kobiety lub dzieci.

Pełne objaśnienie:

W badaniach lub przeglądach systematycznych efektów leczenia wykonywane są często analizy podgrup, aby odpowiedzieć na pytania dotyczącego tego, czy u różnych podgrup, takich jak kobiety i mężczyźni lub osoby w różnym wieku, występują różne efekty.

Zobacz również:

analiza podgrup

Udostępnij:
social social