Słowniczek / Glosariusz

subgroup analysis – analiza podgrup

Analiza ograniczona do wybranych grup uczestników badania, aby ocenić, czy szacowane efekty różnią się pomiędzy podgrupami.

Pełne objaśnienie:

Analizy podgrup wykonywane są, aby określić w przybliżeniu efekt leczenia w jednym lub większej ilości podzbiorów uczestników badania lub przeglądu systematycznego, na przykład mężczyzn i kobiet lub osób w różnych grupach wiekowych. Wyniki większości analiz podgrup są niepewne z powodu niewystarczającej ilości danych. W rezultacie, ogólny szacowany rezultat często dostarcza lepszej oceny efektu dla danej podgrupy niż wyniki analizy dla konkretnej podgrupy.

Zobacz również:

podgrupa

Udostępnij:
social social