Słowniczek / Glosariusz

study population – badana populacja

Wszyscy uczestnicy badania.

Pełne objaśnienie:

Po zdecydowaniu jaka populacja leży w kręgu zainteresowań badaczy, rekrutują oni członków tej zbiorowości, aby utworzyć populację badania.

Zobacz również:

uczestnicy

Udostępnij:
social social