Słowniczek / Glosariusz

study participants (subjects, participants) – uczestnicy badania (podmioty badań, uczestnicy)

Osoby włączone do badania.

Synonimy:

podmioty badań, uczestnicy

Pełne objaśnienie:

Uczestnicy badania nad dana kuracją są zazwyczaj pacjentami. Jednak uczestnicy badań oceniających sposoby zapobiegania schorzeniom (np. oceniający skuteczność nasączonych środkami owadobójczymi moskitier w zapobieganiu malarii) są często zdrowymi osobami; a uczestnicy badań mających na celu zmodyfikowanie sposobu postepowania (np. oceniający strategię wdrażania wytycznej) mogą być pracownikami służby zdrowia.

Termin “uczestnicy” czasami odnosi się jedynie do osób, które są przydzielone do otrzymywania jednej z porównywanych kuracji, a czasami zarówno do osób, które otrzymują, jak i do osób które podają przydzielone kuracje.

Uczestnicy badania są czasami określani “podmiotami badania”. Zalecamy niestosowanie tego określenia, gdyż jest ono poniżające.

Zobacz również:

populacja, próba

Udostępnij:
social social