Słowniczek / Glosariusz

type of study (research design) – rodzaj badania (projekt badania naukowego)

Kluczowe cechy metod badawczych wykorzystywane do klasyfikowania rodzajów badań.

Synonimy:

projekt badania naukowego

Pełne objaśnienie:

Badania można klasyfikować w różny sposób i różne nazwy są czasami używane wobec tego samego projektu badania.

Do przykładów projektów badań, które mogą być stosowane do oceny efektów leczenia zaliczają się badania randomizowane i badania nierandomizowane.

Te dwie ogólne kategorie badań można dalej podzielić na ich różne rodzaje. Na przykład, do rodzajów badań nierandomizowanych wykorzystywanych do oceny efektów leczenia zaliczamy między innymi badania kohortowe, badania kliniczno-kontrolne i kontrolowane badania typu “przed/po”.

Niektóre projekty badań są bardziej właściwe niż inne do odpowiadania na określone rodzaje pytań badawczych.

Zobacz również:

metody badawcze, ryzyko błędu systematycznego

Udostępnij:
social social