Słowniczek / Glosariusz

sponsor bias – błąd związany ze sponsorowaniem badania

Błąd wynikający z realizacji badania lub interpretacji wyników, motywowany interesami finansowymi lub naukowymi.

Pełne objaśnienie:

Błąd związany ze sponsorowaniem badania odnosi się do wypaczeń w realizacji lub interpretacji badania, motywowanych własnymi interesami finansowymi lub naukowymi (konflikt interesów) sponsorów badania.

Błąd związany ze sponsorowaniem badania może być wprowadzony na wiele sposobów (np. poprzez błąd wybiórczego raportowania lub błąd interpretacji) i może nie być oczywiste, jak oraz, czy błąd ten wpływa na wyniki badania lub przeglądu systematycznego.

Zobacz również:

zafałszowanie, konflikt interesów

Udostępnij:
social social