Słowniczek / Glosariusz

specificity (true negative rate) – swoistość (odsetek wyników prawdziwie ujemnych)

W przypadku testów odsetek pacjentów nieposiadających interesującego nas schorzenia i posiadających ujemny wynik badania.

Synonimy:

odsetek wyników prawdziwie ujemnych

Pełne objaśnienie:

Swoistość testu to jego zdolność do prawidłowego zidentyfikowania osób nieposiadających choroby docelowej.

Test o wysokiej swoistości będzie miał wynik ujemny w przypadku większości osób nieposiadających danego schorzenia oraz będzie miał niewiele wyników fałszywie pozytywnych.

Przykład:

Na przykład, jeśli 90 ze 100 pacjentów w badaniu nie ma raka (w oparciu o referencyjny test standardowy), to swoistość tego testu do wykluczania nowotworów złośliwych wynosi 90/100, czy też 90%.

Zobacz również:

czułość, odsetek wyników prawdziwie ujemnych

Udostępnij:
social social