Słowniczek / Glosariusz

sensitivity (true positive rate) – czułość (odsetek wyników prawdziwie pozytywnych)

W przypadku testów odsetek pacjentów posiadających interesujące nas schorzenie i posiadających pozytywny wynik badania.

Synonimy:

odsetek wyników prawdziwie pozytywnych

Pełne objaśnienie:

Czułość testu to jego zdolność do prawidłowego zidentyfikowania osób posiadających chorobę docelową.

Test o wysokiej czułości będzie miał wynik pozytywny w przypadku większości osób posiadających dane schorzenie oraz będzie miał niewiele wyników fałszywie negatywnych.

Przykład:

Na przykład, jeśli 95 ze 100 pacjentów w badaniu ma raka (w oparciu o referencyjny test standardowy), to czułość tego testu do wykrywania nowotworów złośliwych wynosi 95/100, czy też 95%.

Zobacz również:

test prawdziwie dodatni, swoistość

Udostępnij:
social social