Słowniczek / Glosariusz

single participant trial (single case design) – badanie z udziałem pojedynczego uczestnika (projekt pojedynczego przypadku)

Badanie, w którym różne kuracje są losowo przypisywane jednej osobie do stosowania w różnym czasie.

Synonimy:

projekt pojedynczego przypadku

Pełne objaśnienie:

Badanie w modelu “n of 1” jest badaniem klinicznym w układzie naprzemiennym wykonywanym na jednej osobie, która otrzymuje dwie lub więcej kuracji przez ustalone okresy czasu, w konkretnej (zazwyczaj losowej) kolejności.

Przykład:

Na przykład, aby ocenić czy wdychany lek może pomóc pacjentowi z uporczywym, suchym kaszlem, w ciągu niektórych tygodni, wybieranych losowo, pacjent korzystał z inhalatora zawierającego lek; w trakcie innych tygodni pacjent korzystał z identycznie wyglądającego inhalatora, który nie zawierał leku. Efekt leczenia jest szacowany poprzez porównanie punktów końcowych (np. kaszlu) w trakcie tygodni, w których przydzielona była jedna kuracja do punktów końcowych w tygodniach, na które przydzielona była druga kuracja.

Zobacz również:

badanie kliniczne w układzie naprzemiennym

Udostępnij:
social social