Słowniczek / Glosariusz

single blinding (single masking) – metoda pojedynczo ślepej próby (pojedyncze maskowanie)

Działania mające na celu zapobieżenie jednej grupie ludzi zaangażowanych w badanie wejścia w posiadanie wiedzy na temat tego, którzy uczestnicy otrzymali którą kurację.

Synonimy:

pojedyncze maskowanie

Pełne objaśnienie:

Metoda pojedynczo ślepej próby ma wiele definicji i jest interpretowana w różny sposób.

Do osób, które mogą być  potencjalnie zaślepiane należą: osoby przyjmujące porównywane kuracje, osoby dostarczające kuracje, osoby zbierające dane, osoby, które oceniają punkty końcowe, analitycy danych, komisja nadzorująca i dbająca o bezpieczeństwo danych oraz osoby piszące pracę.

Jeżeli nie jest to podane, nie jest oczywiste, które z tych osób były zaślepione w badaniu przeprowadzonym metodą pojedynczo ślepej próby.

Ponieważ znaczenie metody pojedynczo ślepej próby jest niejednoznaczne, nie zalecamy stosowania jej. Lepiej jest otwarcie uwzględnić, kto był zaślepiony, a kto nie i jak to mogło ochronić przed lub doprowadzić do ryzyka błędu systematycznego, w tym efektów placebo, różnic w opiece zapewnianej uczestnikom badania innych niż porównywane kuracje (błąd odmiennego traktowania pacjentów), czy różnic w tym, jak mierzone są punkty końcowe w grupach porównawczych leczenia (błąd pomiaru).

Zobacz również:

metoda ślepej próby

Udostępnij:
social social