Słowniczek / Glosariusz

blinding (masking) – metoda ślepej próby, ”zaślepienie” (maskowanie)

W porównaniach kuracji, czynności mające na celu zapobieżenie wejścia w posiadanie wiedzy przez uczestników badania (osoby otrzymujące i zapewniające opiekę) oraz badaczy (lub inne osoby oceniające efektywność terapii) co do tego, którzy uczestnicy otrzymali którą kurację.  

Synonimy:

maskowanie

Pełne objaśnienie:

Stosowanie metodologii ślepej próby ma w zamierzeniu uniemożliwić wprowadzenie zafałszowania do porównania leczenia osobom, które potencjalnie mogą to zrobić poprzez posiadanie wiedzy na temat przydziału leczenia.

Do osób, które mogą być potencjalnie zaślepiane należą: osoby przyjmujące porównywane kuracje, osoby dostarczające kuracje, osoby zbierające dane, osoby, które oceniają rezultaty, analitycy danych, komisja nadzorująca i dbająca o bezpieczeństwo danych oraz osoby piszące pracę.

Do błędów, którym może zapobiec zaślepienie – w zależności od tego kto jest zaślepiony – należą:

– efekty placebo,

– różnice w opiece zapewnianej uczestnikom badania, inne niż porównywane kuracje (błąd odmiennego traktowania pacjentów),

– różnice w tym, jak mierzone są rezultaty w grupach porównawczych leczenia (błąd pomiaru),

– błąd interpretacji, błąd wybiórczego raportowania oraz błąd związany ze sponsorowaniem badania.

Udostępnij:
social social