Słowniczek / Glosariusz

screening – badanie przesiewowe

Wykorzystanie testów do sprawdzenia, czy dana osoba posiada konkretne schorzenie, czy też nie, zanim wywoła ono jakiekolwiek objawy.

Pełne objaśnienie:

Przy niektórych chorobach (np. różnych rodzajach nowotworów złośliwych) wcześniejsze rozpoczęcie leczenia może przynieść lepsze rezultaty.

Celem badania przesiewowego jest wykrycie schorzenia, tak aby leczenie można było rozpocząć możliwie jak najszybciej.

Jednakże wczesne rozpoczęcie leczenia nie zawsze jest korzystne i badania przesiewowe mogą skutkować nadrozpoznawalnością i przynosić inne efekty uboczne.

Przykład:

Na przykład przesiewowe badanie mammograficzne w kierunku raka piersi potrafi ograniczyć u niektórych kobiet ryzyko śmierci z powodu złośliwego nowotworu piersi, ale u niektórych skutkuje również niepotrzebnym leczeniem.

Zobacz również:

diagnoza

Udostępnij:
social social