Słowniczek / Glosariusz

diagnosis – diagnoza

Rozpoznanie lub identyfikacja schorzenia w oparciu o objawy podmiotowe, objawy przedmiotowe lub wyniki badań.

Pełne objaśnienie:

W przypadku testów diagnostycznych diagnozą jest schorzenie, które dany test ma zidentyfikować. W badaniach nad efektami leczenia diagnoza może być wykorzystywana jako kryterium dopuszczenia (np. pacjenci z diagnozą ostrego zawału sercu lub udaru w badaniu nad kuracjami tych schorzeń) lub jako rezultat (np. pacjenci doświadczający ostrego zawału serca lub udaru w badaniu nad kuracjami mającymi zapobiegać tym rezultatom).

Zobacz również:

algorytm diagnostyczny

Udostępnij:
social social