Słowniczek / Glosariusz

scale – skala

Narzędzie do mierzenia lub oceniania punktu końcowego w danym zakresie wartości.

Pełne objaśnienie:

Narzędzie do mierzenia lub oceniania punktu końcowego w obrębie danego zakresu wartości.

Przykład:

Na przykład skala Celsjusza na termometrze, skala metryczna (kilogramy) stosowana do określania wagi, skala służąca do mierzenia bólu (np. od 0 do 100, gdzie 0 to brak bólu, a 100 to największy ból jakiego kiedykolwiek się doświadczyło) lub skale stosowane do mierzenia depresji lub jakości życia, na które składa się pewna liczby konkretnych pytań.

Zobacz również:

punkt końcowy

Udostępnij:
social social